Od dziś 09.01.2020 wracamy do starych zasad obowiązujących w kościele – jedna osoba siada przy jednej kartce.

Najważniejszą sprawą jest zachowanie dystansu, dlatego w ławkach na dole oraz na chórze proszę siadać pojedynczo i przy rozstawionych kartkach, a miejsca stojące proszę zajmować z zachowaniem odległości od osób, które nie są naszymi domownikami.

Nowe zasady zajmowania miejsc

Nowe zasady zajmowania miejsc w kościele w Starych Siołkowicach

Nadal obowiązuje limit wiernych przebywając jednocześnie podczas mszy w naszym kościele i wynosi 60 osób, jak również zasada zasłanianiu twarzy maseczką oraz zachowania społecznego dystansu.

Nadal będziemy też na żywo transmitować niedzielną sumę na naszym kanale YouTube.