Jedną z barwniejszych uroczystości kultywowanych przez kościół katolicki jest Boże Ciało. To uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – święto to jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy i przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa Chrystusa.

W dniu dzisiejszym także w Starych Siołkowicach odbyły się tradycyjne obchodowy tej uroczystości. Po mszy świętej wierni udali się na procesję, podczas której śpiewano litanie i pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Procesja zatrzymała się przy czterech przepięknie przystrojonych ołtarzach, przy których odczytane zostały fragmenty Ewangelii. Całość uświetniła orkiestra, sztandary oraz  dzieci, które drogę procesji usypały kwiatami. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy.