Ponad 200 osób wzięło udział w przemarszu z faklami (papierowymi lampionami) zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice. Bardzo udana reaktywacja zwyczaju!

Manifestacje należą do krajobrazu dzisiejszych czasów. Słyszymy, obserwujemy postawy dla czegoś, za czymś, przeciwko komuś. Słyszymy o pochodach, przemarszach poparcia lub dezaprobaty. Sami też zajmujemy stanowisko.

“Światełko dla zmarłych”. To też manifestacja. Inna. Nie głosi niepewnych trendów. Przypomina prawdę, iż zmarli ludzie żyją nadal, w nowej rzeczywistości.

Procesja z faklami, lampionami, latarkami – jakże liczna – była przepięknym świadectwem naszej wiary, tradycji i kultury. Nieśliśmy oprócz światła, nasze myśli, pamięć, wspomnienia o zmarłych i modlitwę za nich. Piękne!

“Światełko dla zmarłych” jest już od teraz stałym wydarzeniem w Starych Siołkowicach. To dobra i mądra manifestacja.

Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice dziękuje wszystkim za przyłączenie się do pielęgnowania tej pięknej tradycji. Dziękujemy Państwu Thoma za prowadzenie procesji oraz modlitwy, a strażakom za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas przekraczania drogi!