Aktualny postęp prac 08.09.2019 – asfalt położony!

Położone zostały dwie warstwy asfaltu. Zniknął stary murowany przystanek autobusowy. Aktualnie prace prowadzone są nad budową chodnika i obrzeżem drogi z betonowej kostki.

 

Aktualny postęp prac 31.07.2019 – rozbudowa ul. Klapacz etap II. 

Prace ziemne nad budową i przebudową kanalizacji deszczowej dobiegły końca. Obecnie prace trwają na przygotowaniu podłoża pod nawierzchnię asfaltową. Uwaga! Droga nieprzejezdna!

 

Od jutra (09.07) do Nowych Siołkowic pojedziemy objazdem!

 

Już wiosną tego roku wzdłuż ul. Klapacz zostały wycięte stare drzewa. Teraz rozbudowa nabrała tępa! Widać pierwsze efekty.  

Rozbudowa obejmuje m.in. następujące roboty:

  • rozbiórkę elementów istniejącej drogi, nawierzchni, wybranych zjazdów oraz dojść do posesji, znaków, wiaty przystankowej, 
  • poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m oraz wykonanie nawierzchni drogi,
  • budowę chodnika o szerokości 2,0 m,
  • przebudowę dojazdów indywidualnych o szerokości dostosowanej do szerokości bram,
  • przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi,
  •  przebudowę zatoki autobusowej,
  • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej.

Na stałe z krajobrazu ul. Klapacz zniknie murowana wiata przystankowa oraz zostanie przebudowana zatoka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2,3 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to 30 wrzesień.