Siołkowice dla Pokoju, Pokój Siołkowicom (1797-1858)

W  1799 r.  wydano w Norymberdze książkę poświęconą historii budowy zespołu zamkowo – parkowego, a w dalszym etapie kurortu Bad Carlsruhe O/S pt. „Geschichte und Beschreibung von Carlsruhe in Oberschlesien…”, podsumowującą okres  od rozpoczęcia w 1748 r. do 1798 r., czyli jubileuszu 50-cio lecia jej istnienia, oraz historię arystokratycznej rodziny von Wittemberg, z której wywodził się książę Carl Christian Erdmann – założyciel, właściciel i budowniczy Karlsruhe (Pokój).

Na stronach 167 -168 można przeczytać, że w 1797 roku, w kosztach budowy plebanii dla dopiero co zbudowanego kościoła katolickiego, a także szkoły i mieszkania dla organisty partycypowała także społeczność Siołkowic, Popielowa, Chróścic i kilku innych miejscowości nie należących do książęcego majątku. Siołkowiczan zobowiązano do wpłacenia na ten cel 10 reichstalarów, podstawienia furmanek do transportu materiałów budowlanych, oraz dostarczenia słomy na pokrycia dachowe.

Fragmen t książki „Geschichte und Beschreibung von Carlsruhe in Oberschlesien...”

Fragment książki „Geschichte und Beschreibung von Carlsruhe in Oberschlesien…”

Jak wiadomo z historii rodzina książęca z Pokoju odwdzięczyła się Siołkowicom po pamiętnym pożarze wsi w 1858 roku organizując transporty żywności i odzieży dla pogorzelców.

Źródło;

Geschichte und Beschreibung Carlsruhe in Oberschlesien von seinem ersten Entstehen im Jahr 1748 bis auf das erste funfzigjährige Jubeljahr 1798 nebst einigen genelaogischen Nachrichten des Durchlauchtigsten Herzoglichen Hauses Würtemberg  – autor; Johann Christian Benjamin Regehly