Śląski geograf i urzędnik Friedrich Albert Zimmermann ur. w Lubinie w 1745 r. wydał 13 tomów “Beyträge zur Beschreibung von Schlesien”, z czego  tom 1 wydany w 1783 i tom 3 wyd. w 1784 roku opisujący księstwa brzeskie i opolskie przybliża nam statystyki miejscowości z naszych najbliższych okolic z drugiej połowy XVIII wieku. Zimmermann dość skrupulatnie jak na te czasy nakreśla obraz śląskich miast, miasteczek, wiosek i nowo powstałych kolonii podając nieraz obok niemieckich nazw miejscowości te pierwotne, które stosowała miejscowa ludność. Warto zauważyć, że wsie Popielów, Siołkowice, Chróścice czy Dobrzeń były jedne z większych w księstwie opolskim. Dla przykładu w roku 1783, do którego odnoszą się statystyki całe księstwo opolskie liczyło 189 222 mieszkańców, powiat opolski – 27 802 mieszkańców.  W ówczesnym powiecie opolskim były dwa miasta: Opole liczyło 2779 mieszkańców a Krapkowice – 1008, zaś wioski np. Popielów – 876, Siołkowice – 809, co stanowiło blisko 1/3 populacji mieszczan w Opolu i niewiele mniej niż w Krapkowicach. W swoich książkach F. A. Zimmermann zawarł kawał śląskiej  historii sięgając w nich po czasy średniowiecza.

Na zdj. w galerii; wybrane fragmenty z dwóch tomów “Beyträge zur Beschreibung von Schlesien” F. A. Zimmermanna opisujące miejscowości naszego regionu blisko dwa i pół wieku temu (Biadacz, Borki Op., Wawelno, Brynica, Pokój, Chróścice, Czarnowąsy i należące do nich Brody, Brzezie, Wróblin, Dobrzeń Wielki, Świerkle, Kaniów, Jełowa, Kempa, Dobrzeń Mały, Krogulno, Krzanowice, Kup, Łubniany, Popielów, Kolonia Popielowska, Zakrzów, Lubienia, Ładza, Siołkowice, Sławice, Żelazna, Kuźnica Katowska, Karłowice, Stare Kolnie, Kurznie, Rybna, Stobrawa.

Kilka lat później powstały Nowe Siołkowice (1788)                                                      

Żródła;

 

Fragment mapy Śląska z 1745 r.

Fragment mapy Śląska z 1745 r.    Oglądaj całą mapę