Wielkie wydarzenie, wielki sukces naszej miejscowości, naszego sołectwa, wszystkich nas – mieszkańców!!

W trakcie Dożynek Wojewódzkich w Namysłowie, w niedzielę 03.09.2017 roku, ogłoszone zostały wyniki konkursu „Piękna wieś opolska 2017”. Odbywał się w roku 20-lecia odnowy wsi w województwie opolskim.  W konkursie udział wzięło 10 miejscowości z 10 opolskich gmin. Oceniano w dwóch kategoriach:  5  wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi” oraz  5 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

W kategorii “Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi” drugie miejsce wywalczyły nasze Stare Siołkowice!!!!!

Tytuł wiąże się z nagrodą pieniężną dla sołectwa w wysokości 20.000 zł. Pierwsze miejsce zajęła wieś Kadłub w gminie Strzelce Opolskie a trzecie Kamień Śląski z gminy Gogolin. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego opatrzył niniejszym opisem: Stare Siołkowice, wieś – otrzymała tytuł „Najpiękniejszej wsi 2010” w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Sołectwo ma zrewitalizowane centrum, ponadto posiada plac zabaw „Nivea” wraz z urządzeniami fitness, który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepszej przestrzeni województwa opolskiego”. Komisja konkursowa doceniła zarówno duże zaangażowanie i integrację mieszkańców Starych Siołkowic w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, jak również dbałość o otaczającą przyrodę i bioróżnorodność, a także realizację projektów przyrodniczych. Strona internetowa sołectwa w konkursie „Sołectw@ w sieci” otrzymała tytuł „Najlepszej strony internetowej w województwie opolskim.

To wielkie wydarzenie. Nasza miejscowość zyskała potwierdzenie statusu zorganizowanego, rozwojowego i przede wszystkim pięknego sołectwa. Prosto mówiąc, jesteśmy ładną wioską – zewnętrznie i społecznie. Tak nas widzą i doceniają. Gratulujemy wszystkim mieszkańcom. Gratulujemy Panu Wójtowi i Radzie Gminy Popielów takiego sołectwa.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc formalną w przygotowaniu udziału w konkursie. Stare Siołkowice są piękne, skuteczne i zorganizowane!