Przeglądając zasoby internetu trafiliśmy na mapę Ślaska, na której znajdują się m.in. miejscowości: Stare Siołkowice, Chróścice, Popielów.

Mapa terenów wzdłuż rzeki Odra od miejscowości Stare Siołkowice do Oławy z perspektywy północno-wschodniej – 1896 roku.