Odznaka Honorowa dla Grażyny Kuźnik i medal okolicznościowy dla Danuty Izydorczyk na opolskiej gali jubileuszowej „20-lecia Programu Odnowy Wsi”.

Opolski program „Odnowy wsi” był pierwszym w kraju przedsięwzięciem, w którym mieszkańcy terenów wiejskich sami wyznaczali cele i określali kierunki rozwoju swoich miejscowości. W czwartkowe popołudnie nagrodzono społeczników, działaczy i pomysłodawców.

Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” przyznano pani Grażynie Kuźnik, koordynator odnowy wsi w gminie Popielów, której postawa i zaangażowanie przyczyniły się do promocji działań na obszarach wiejskich naszego województwa.

Z okazji jubileuszu najaktywniejszych uczestników programu uhonorowano medalami okolicznościowymi, w tym m.in. Danutę Izydorczyk – przedstawiciela sołectwa Stare Siołkowice gminy Popielów.

Na gali laureaci konkursu “Piękna Wieś Opolska 2017” tj. Kadłub, Stare Siołkowice i Kamień Śląski miały okazję zaprezentować swoje produkty, nasze sołectwo przygotowało stół swojskich smakołyków i wypieków, które cieszyły się ogromy zainteresowaniem. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.