Karczma siołkowicka
Karczma siołkowicka

Karczma siołkowicka

Zdjęcie przedstawia widok na najstarszą karczmę siołkowicką. Dawniej karczmy były nieodzownym elementem niemal każdej wsi.

Powstawały już w średniowieczu, a ich funkcjonowanie związane było z obsługą miejscowej ludności. Dodatkowo we wsiach położonych przy tzw. Szlaku Wołowym (droga, która pędzono bydło z Podola na targi do Brzegu), do których należały Siołkowice oddalone o jeden dzień drogi od Brzegu, karczmy służyły również do obsługi ruchu tranzytowego. W miejscowościach takich zatrzymywano się na dłuższy popas w związku z regeneracją bydła po długiej podróży.1

Karczma siołkowicka
Karczma siołkowicka

   W czasie lokowania wsi Siołkowice w XIII wieku na prawie niemieckim, nie istniała jeszcze szkoła czy kościół lecz była właśnie gospoda, której budynek usytuowany  równolegle do ul. Michała  na pierwotnym miejscu przetrwał do dziś. Dawniej zgodnie z przepisami prawa mieszkańcy nie mogli sami pędzić alkoholu. Jeżeli chcieli zakupić piwo bądź wódkę musieli je nabyć od „Kretschmera” (karczmarza). „Kretscham” (karczma) jest wyrazem zapożyczonym ze słowiańskiego i oznacza gospodę wiejską, a „Kretchmer” (karczmarz) był szynkarzem. 2

    Najstarsza gospoda w wiosce stanowiła własność sołtysa dziedzicznego i wchodziła w skład jego gospodarstwa. Sołtys pełnił wówczas funkcję również zwierzchnika gminy, sędziego dziedzicznego i karczmarza. Sołtysostwo dziedziczne w Starych Siołkowicach zajmowało się gospodarstwem chłopskim, urzędem sędziego oraz karczmą i nazywano je „gospodarstwem sołtysowskim”. Gospoda wchodząca w skład sołtysostwa dziedzicznego mogła być prowadzona przez sołtysa lub z uwagi na znaczną ilość obowiązków wynikających ze sprawowanych przez niego funkcji mógł ją również wydzierżawiać. Ostatnim dzierżawcą gospody był Johann Kulig, który prowadził ją do roku 1945.2

Źródło:
1.    Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013
2.    Otto Spisla, Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice 1989

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close