Postać ks. Jana Dzierżona wybitnego bartnika i pszczelarza nierozerwalnie związana jest z historią gminy Popielów.

Mniej więcej od połowy XIX wieku na całym świecie ukazywały się setki o ile nie tysiące artykułów i wzmianek prasowych oraz  opracowań książkowych podsumowujących  jego dokonania. Nieomal w każdej z nich zamieszczano informację, iż był wikarym w Starych Siołkowicach i proboszczem w Karłowicach. Wiele artykułów wzbogacono początkowo litografiami, później fotografiami sławnego śląskiego naukowca nazwanego ojcem pszczół, Kopernikiem uli lub wielkim mistrzem hodowli pszczół.

W cyklu „ Portrety Dzierżona, twórcy nowoczesnego bartnictwa” zamieszczamy wybrane, archiwalne wycinki prasowe oraz zdjęcia i litografie, które dowodzą o niezwykle bogatym dorobku naukowym księdza pasjonata rodem z Łowkowic koło Kluczborka. O jego dokonaniach czytał cały świat.

Link do artykułu pt. “Jubileusz” – Kurjer Warszawski, 26 września 1885 r. (strona 3)

Link do wydania książkowego z 1848 r.  Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes, oder: Neue Art der Bienenzucht mit dem günstigsten Erfolge angewendet und dargestellt   (wydanie w języku niemieckim)