Siołkowicka Szkoła Podstawowa przymierza się do przeprowadzki do budynku przy ul. Klapacz. Powoli szkolne życie naszej miejscowości będzie tętnić właśnie tam.

Mając to na uwadze, nauczyciele i uczniowie zaprosili babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta do tamtejszej sali sportowej. 250 (!) osób wysłuchało muzycznych, słownych, kabaretowych i tanecznych życzeń naszych uczniów.

Przy słodkim poczęstunek przygotowanym przez Radę Rodziców, babcie i dziadkowie wysłuchali wielu ciepłych słów o sobie. Świetnym komentarzem do ich życia była scenka kabaretowa “Krzyżówka Babci i Dziadka”. Nasi zdolni uczniowie, pod opieką nauczycieli, przygotowali piękne, radosne spotkanie. Na cześć naszych kochanych babci i dziadków!