Z początkiem października Stare Siołkowice oficjalnie zostały członkiem Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Teraz dopiero odbyło się nieoficjalne spotkanie podsumowujące to wielkie osiągnięcie.

Sporo wysiłku i zaangażowania kosztowało nas oraz gminę przygotowanie się do uzyskania tego certyfikatu. Ale opłacało się! Stare Siołkowice – jako jedna z dziecięciu wsi w Polsce – zostały członkiem Sieci Najciekawszych Wsi! To naprawdę ogromne wyróżnienie!

W ubiegłym tygodniu nastąpiło podsumowanie tej inicjatywy, Rada Sołecka zaprosiła wszystkich zaangażowanych w ten projekt na mały poczęstunek do świetlicy, chcąc w ten sposób raz jeszcze podziękować za włożony trud i poświęcony czas w ten projekt. Ze strony pani sołtys padły słowa podziękowania w kierunku pani wójt, która przejmując gminną władzę postanowiła kontynuować rozpoczęty w roku 2015 projekt.

Początkowo projekt koordynowany był przez Panią Grażynę Kuźnik, której również należą się słowa podziękowania. Obecnie koordynacją projektu po stronie gminy zajmuje się Pani Gabriela Glatki i największa część pracy spoczywała właśnie na niej. Trzeba przyznać, że mimo tego, iż nasza wioska nie jest jej jeszcze dobrze znana, to przy wparciu lokalnych przedstawicieli udało się dopiąć wszystko na przysłowiowy “ostatni guzik”.  Udało się wspólnymi siłami! To wielki sukces nie tylko dla naszej miejscowości, ale i dla naszej gminy.

Dzięki członkostwu w Sieci Najciekawszych Wsi Stare Siołkowice pojawiły się  w publikacji na “Drodze do odkryć”, w centrum zamontowana została tablica informacyjna wraz z mapą, która przedstawia najciekawsze miejsca Starych Siołkowic, pojawiły się także dodatkowe oznakowania (strzałki) informujące o odległości i kierunku ważniejszych punktów turystycznych

Wydrukowane zostały ulotki informacyjne, które w najbliższym czasie pojawią się w punktach ogólnodostępnych, m.in w Izbie Jakuba Kani, naszej bibliotece, a także w Restauracji Śtantin. Niebawem na wjazdach do naszej miejscowości zamontowane zostaną drogowe znaki turystyczne informujące uczestników ruchu o występujących miejscach polecanych dla ruchu turystycznego.

Cieszymy się, że nasza wioska mimo wielu dotychczasowych przedsięwzięć i inwestycji, nie spoczywa na laurach i wciąż nadal się rozwija! To zasługa wielu angażujących się tu osób! Wielu mieszkańców! Wielu z Was! Dziękujemy. Każdy Wasz najmniejszy gest składa się na ten wielki sukces!