Wójt Gminy Popielów informuje, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS – MED s.c.  z siedzibą w Lubszy jest zainteresowany udzielaniem z dniem 1 września 2014r. świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Starych Siołkowicach

(Obecnie NZOZ – ARS MED s.c. obsługuje już Ośrodek Zdrowia w Karłowicach i Stobrawie) Dalsze funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Starych Siołkowicach uzależnione jest od ilości zebranych deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczeń opieki zdrowotnej NZOZ ARS-MED s.c. w Ośrodku Zdrowia w Starych Siołkowicach proszone są kontakt z Panią Stefanią Wieszołek (pielęgniarka środowiskowa).