W Nowych Siołkowicach nad kąpieliskiem w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost” powstają nowe pomosty warte 1 mln zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 006 619,00 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Wykonawcę wyłoniono dopiero w wyniku trzeciego przetargu zawarto w lipcu 2019r.

Prace ruszyły w zeszłym tygodniu i powstały już pierwsze betonowe fundamenty – można sobie zwizualizować wielkość tej inwestycji! Bedzie naprawdę pięknie! Zakres robót obejmuje budowę pomostu wraz z solarnym oświetleniem, bo pomost będzie podświetlany. Przewidziane są także zejścia z podestu na poziom lustra wody.