W tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś opolska 2012”, organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, sołectwo Stare Siołkowice odebrało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”.  

Konkurs przeprowadzono pod kontekstem 5 kategorii, w kategorii wspomnianej powyżej udział mogły wziąć wyłącznie wsie, które zajęły I miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska w okresie od roku 1998 do roku 2011 – sołectwo Stare Siołkowice było laureatem tego konkursu w roku 2010.   

Wcześniej, przed rozstrzygnięciem konkursu, dnia10 lipca b.r. komisja wizytowała i oceniła naszą miejscowość.
Zgodnie z kryteriami konkursu pod uwagę brane było zaangażowanie w proces odnowy wsi, trwałość i jakość  realizowanych projektów, aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie sołectwa, organizacja i komunikacja wewnętrzna jednostek lokalnych, współpraca z partnerami zewnętrznymi oraz ład i estetyka wsi.
 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim SIOŁKOWICZANOM za ogromny wkład pracy na rzecz naszej wioski.