W marcu mieliśmy zaszczyt gościć w naszej miejscowości Pana Roberta Garstkę, pasjonata fotografii i miłośnika kulturoznawstwa, który jest specjalistą ds. etnologii w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach.

Pana Roberta do Siołkowic przyciągnęły nasze przepiękne Marzanki, zebrał istotne informacje o nich i zrobił wiele ciekawych ujęć przystrojonym lalkom. Pan Robert pracował wtedy nad materiałem do planowanej publikacji o zwyczajach i tradycjach mających miejsce na terenach Górnego Ślaska. Chętnie pomogliśmy. Tym bardziej miło nam zakomunikować, że wydanie jest już dostępne!

19 października przedstawiciele Stowarzyszenia Nasza Wieś Stare Siołkowice wybrali się do SCKTiR w Popielowie na spotkanie podsumowujące wydanie publikacji pod nazwą “Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku.”, której autorami są Pan Robert Garstka oraz Aleksander Lysko.

Serdecznie gratulujemy autorom efektu ciężkiej pracy!

Wydanie tej publikacji zapewne wymagało bycia stale w podróży, ale poniekąd była to też podróż odkrywcza kultywowanych tradycji na naszym terenie. Publikacja dostępna jest w Gminnej Bibliotece w Popielowie. Więcej informacji na temat marzanek znajdziesz w artykule –  Siołkowickie Marzanki pozdrawiają świat!