W cyklu  o historii budowania drewnianych kościołów  na Śląsku – w 1873 roku ukazał się w niemieckojęzycznym periodyku “Rübezahl. Der Schlesischen Provinzialblätter” krótki artykuł o drewnianym kościele pod wezwaniem Matki Bożej w Raciborzu, który z uwagi na wybudowanie w tym miejscu nowego, murowanego kościoła zostaje w lipcu 1723 r. rozebrany i przeniesiony do pobliskiej miejscowości Pawłów (Pawlau).

Autor tego artykułu, nauczyciel szkoły średniej w Raciborzu H. Porske dodaje na końcu, iż kościoły o podobnym kształcie stały też w Ostrogu ( późniejszej dzielnicy Raciborza) a także w Zawadzie, Łubnianach i Siołkowicach zamieszczając w czasopiśmie rycinę tego obiektu. Ciekawostką wartą uwagi jet tu fakt, iż drewniany kościół w Siołkowicach był początkowo też pod wezwaniem Matki Bożej.

Póżniej dodano drugiego patrona św. Michała Archanioła, a odpusty jak nie wszyscy  już dziś pamiętają odbywały się w miesiącu maju. Drewniany kościół w Pawłowie stał tam do 1904 r. kiedy to ponownie go rozebrano a w jego miejsce wybudowano nowy, murowany tym razem pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Można by powiedzieć, że w tych dwóch miejscowościach stały kiedyś podobne w kształcie i wyglądzie kościoły, to i patronów miały tych samych.

Otto Spiśla w swej książce “Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice”  tak napisał o pożarze siołkowickiego kościoła;

9 czerwca 1822 r. parafia w Starych Siołkowicach została dotknięta gorzką stratą. tego dnia dom boży spłonął po mury zewnętrzne. Aż do dnia pożaru w 1822 r. na ołtarzu głównym znajdował się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ten obraz również padł pastwą płomieni. W kościele tym znajdowała się bardzo stara figurka Matki Bożej, która pamięcią sięgała wielu stuleci. figurka miała historyczne znaczenie, miała ona też wartość artystyczną. Figurka ta przeżyła pożar. Dla wierzących mieszkańców miejscowości był to znak boży.

Na zdjęciach;

Rycina nieistniejącego już kościoła pod wezwaniem Matki Bożej w Raciborzu, poźniej w Pawłowie (1873 r.)

Rycina drewnianego kościoła w Łubnianach (1870 r.)

Artykuł z 1873 r.