W związku z rozporządzeniem Wójta Gminy Popielów w sprawie epidemii koronawirusa, od 24 marca 2020 r. do odwołania został wprowadzony zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i innych obiektów rekreacyjnych. 

W związku z tym na terenie sołectw Stare i Nowe Siołkowice nasi strażacy oznakowali strefy wyłączone z użytkowania. Prosimy o stosowanie się do zaleceń!

Od dzisiaj Rząd zaostrza zasady walki z koronawirusem, wprowadzono kolejne zakazy i ograniczenia:

  • nie wolno korzystać z bulwarów, parków czy placów zabaw
  • po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin)
  • dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład zawiezienie jedzenia lub leków
  • pojawią się ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej – tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa
  • w Mszach Św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę
  • kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł, a w działaniach weryfikujących policji pomoże wojsko
  • podstawą prawną wprowadzenia dzisiejszych rozwiązań jest ustawa o chorobach zakaźnych

Szczególny na stronie: samorzad.pap.pl