Projekt „Więcej umiem, więcej mogę – języki obce kompetencjami kluczowymi mieszkańców woj. opolskiego”

Kursy dofinansowane realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem: www.jezykiopolskie.poliglotus.com.pl – wymóg pełnej informacji zainteresowanych.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji językowych osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • Osoby o niskich kwalifikacjach – z wykształceniem maksymalnie średnim
  • Osoby w wieku 50+
  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Osoby ze statusem imigranta
  • Osoby ze statusem migranta powrotnego
  • Osoba o statusie długotrwale bezrobotnym
  • Osoby bezrobotne

Projekt obejmuje naukę języka angielskiego, niemieckiego bądź francuskiego. Wkład własny to kwota 204,70 zł. Zajęcia odbywać będę się na Sali Wiejskiej w Starych Siołkowicach. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z panią Iloną Rudy pod numerem tel.: 785 049 090.

Liczba miejsc ograniczona!